Your High Tech Open Supply Network
Priva en MTA vertalen visie van tomatentelers in concrete producten

Priva en MTA vertalen visie van tomatentelers in concrete producten

Arbeid is al decennia een probleem in de tuinbouw. Weinig Nederlanders willen daar het laagbetaalde werk doen en arbeidsmigratie brengt problemen met zich mee. Dus klopten vooraanstaande tomatentelers al rond 2000 bij Priva aan voor robotisering. Samen met een technologiepartner kwamen ze tot een proof of concept voor een bladsnijrobot. Vervolgens benaderde Priva ontwikkel- en industrialisatiepartner MTA om samen dit concept te vertalen in een product dat in volume maakbaar is tegen de juiste kosten en kwaliteit. Lees meer...

Sluit