Samen werken aan een nieuwe generatie slimme oplossingen voor de gehele maakindustrie

Met NXTGEN High Tech wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de volgende generatie High Tech Equipment. Brainport Industries is betrokken bij de projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network, die specifiek gericht zijn op de High Tech maakindustrie, waar de regio zuidoost Brabant sterk in is. In dit artikel zoomen we verder in op het project Autonomous Factory.

Het project Autonomous Factory richt zich op ontwikkeling en implementatie van procesoptimalisatie in een High Tech productieomgeving; hoog complex, in lage volumes. Matthijs Punter, senior onderzoeker bij TNO data ecosystems en betrokken bij het project vertelt: “Het NXTGEN High Tech project Autonomous Factory, oftewel de autonome fabriek, is een logisch gevolg van wat we al langer doen op de Brainport Industries Campus. Hier bevindt zich namelijk het Factory of the Future Experience Center, wat bedrijven in de maakindustrie helpt om stappen te zetten om hun productiviteit te verbeteren door middel van Industry 4.0 (of Smart Industry) technologie. Bedrijven kunnen hier aankloppen om geïnspireerd te raden wanneer ze stappen willen zetten richting de fabriek van de toekomst maar niet weten waar te beginnen. Ook kunnen bedrijven die al op weg zijn naar de fabriek van de toekomst en hierbij tegen problemen aanlopen, hun use-case bij het Factory of the Future Experience Center op tafel leggen. Zij willen dan bijvoorbeeld met een robot of cobot aan de slag of hun productie meer modulair opzetten. De generieke onderwerpen waarmee bedrijven aan de slag willen, noemen we ook wel generic value propositions.”

Onderwerpen bepalen

Als startpunt van het project Autonomous Factory zetten de meer dan twintig partners die bij het project betrokken zijn een aantal van deze generieke onderwerpen op een rij, namelijk: de inzet van robots en cobots, flexibel produceren, OEE (effectiviteit bestaande productie equipment), productieplanning en assemblage. Matthijs: “Met deze onderwerpen gaan we de komende tijd verder. Enerzijds verzamelen we partijen die met deze onderwerpen aan de slag willen in hun fabriek. Dit kunnen projectdeelnemers zijn, maar ook andere geïnteresseerden. Anderzijds betrekken we technologieleveranciers die, wanneer we straks een projectplan hebben staan, hiervoor samen concepten willen ontwikkelen, om deze vervolgens te demonsteren op de Brainport Industries Campus. Dit moet over een aantal jaar leiden tot een propositie die bij meerdere bedrijven, min of meer gestandaardiseerd, uitgerold kan worden.”

Samen werken aan een nieuwe generatie

Het gehele project vindt nadrukkelijk plaats in een Groeifondscontext: het doel is om een nieuwe generatie High Tech Equipment te maken. “Neem bijvoorbeeld projectdeelnemer Omron”, zegt Matthijs. “Dit bedrijf ontwikkelt industriële Edge-apparaten waarmee zij allerlei data verzamelt en AI toepast in de productieomgeving. We gaan deze apparaten testen en samen doorontwikkelen met als doel deze straks op een grotere schaal in de maakindustrie te kunnen toepassen. Deze ambitie geldt ook voor andere concepten waarmee we aan de slag gaan.”

Smart proces

Uiteindelijk moet het gehele proces Smart worden: Smart Manufacturing, Smart Working en Smart System Engineering. Onder meer robotisering, nieuwe productie- en assemblagetechnologie, flexibele en gedigitaliseerde, flexibele logistiek zijn hierbij onmisbare elementen, maar ook operating supportsystemen, scholing en training spelen een belangrijke rol. Dit leidt tot de radicale ‘zero’ ambities van zero defect, zero delay, zero programming, zero surprises en zero waste, waarmee eveneens wordt bijgedragen aan life cycle management en circulariteit.

Grootschalige verandering

Binnen het NXTGEN High Tech project werkt men samen met andere innovatieprojecten. Matthijs: “Zo kunnen we een grotere groep gebruikers aanhaken: een must om een grootschalige verandering te kunnen bewerkstelligen. Grote bedrijven hebben ook innovatievraagstukken waarbij wij hen helpen, maar over het algemeen redden zij zich wel. Voor MKB-bedrijven is het veel lastiger. Om succesvol te zijn is het echter heel belangrijk om ook deze longtail van maakbedrijven mee te ontwikkelen. Door meer standaardoplossingen te ontwikkelen wordt het voor hen gemakkelijker om stappen op dit gebied te zetten en ook

hun processen te optimaliseren. Daar ligt een mooie uitdaging, waar we met dit project een bijdragen aan willen leveren.”

Eerste stappen

De eerste maanden zijn inmiddels achter de rug en de start van het project is gemaakt. “Autonomous Factory is een heel omvangrijk project”, stelt Matthijs. “Daarom besloten we om de betrokken bedrijven eerst in koppels per onderwerp te laten benoemen aan welke vraagstukken we moeten werken. Ook zijn we op zoek naar bedrijven in de maakindustrie en technologieleveranciers die het interessant vinden om deel te nemen. Van daaruit gaan we verder aan de slag met deze vraagstukken.”

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Frits Hoeve. Bekijk ook het eerste artikel in deze serie.

Samen werken aan een nieuwe generatie slimme oplossingen voor de gehele maakindustrie