Your High Tech Open Supply Network

Taskforce Sustainability Brainport Industries

 

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de maakindustrie. Voor een onderneming die hier proactief op inspeelt, biedt duurzaam, energieneutraal en circulair ondernemen nieuwe kansen. Wil Brainport Industries haar voorsprong blijven behouden, dan zal zij ook koploper moeten zijn in innovatieve en slimme duurzame en circulaire oplossingen. Mogelijk bestaan er al duurzaamheidsproposities, maar ontbreekt het overzicht daarop nog.

Daarom is in januari 2022 is een taskforce Sustainability Brainport Industries opgericht bestaande uit leden van Brainport Industries en met ondersteuning vanuit onderwijs via Fontys FECT en ImpactX.

Vanuit deze Taskforce Sustainability heeft Fontys FECT een survey uitgezet onder de leden van Brainport Industries naar de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid. 

Naar aanleiding hiervan hebben veel leden aangegeven serieus met dit onderwerp aan de slag te willen gaan. Daarom werd op 14 juni 2022 een werksessie georganiseerd. 

Sluit