AI Redgio

Het doel van dit Europese project is om digitale experimentele fabrieken in staat te stellen hun regionale MKB te ondersteunen bij hun digitaliseringstraject door AI-an-the-edge in hun productieomgeving te implementeren. Met 42 partners uit 15 landen hebben we eind januari de kick-off meeting in Milaan gehad, waarbij we het project hebben besproken en ingericht zodat de inhoud, structuur en beoogde resultaten helder zijn. Vanuit Brainport Industries zijn wij ook in dit nieuwe project in de lead om het in AI Regio opgezette netwerk van digitale fabrieken verder uit te breiden en te versterken. Daarnaast gaan we een experiment in ons Experience Center uitvoeren rondom het genereren van synthetische datasets. Het AI Redgio project duurt drie jaar en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Vanaf december 2023 zullen er ook open calls (via cascade funding) worden gepubliceerd voor MKB in de maakindustrie. 
Voor meer informatie over AI Regdio neemt u contact op met Wouter Segijn of gaat u naar de AI Redgio 5.0 website.

AI Redgio