AI Regio

Vanaf september 2020 maakt Brainport Industries met 35 partners onderdeel uit van het Europese project AI Regio. Vanuit Brainport Industries zijn we in de lead om een netwerk op te zetten van didactisch experimentele fabrieken. Binnen dit netwerk kunnen MKB'ers op een veilige, gecontroleerde manier innovatieve AI-experimenten uitvoeren (volgens het ‘test-before-invest’ paradigma). In totaal beslaat dit groeiende netwerk inmiddels 15 verschillende fabrieken verspreid over 7 landen. Het doel van dit netwerk is kennisuitwisseling, disseminatie en elkaar inspireren met AI-experimenten. Brainport Industries organiseert en faciliteert maandelijkse meetings met alle digitale fabrieken om zo een blijvend waardevol netwerk te creëren. Daarnaast voeren wij binnen dit project een experiment uit gerelateerd aan een "Regulatory sandbox”, waarbij we op juridisch gebied meer vrijheid krijgen met AI te experimenteren door nauw met een bevoegde autoriteit samen te werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Segijn

Naar de projectwebsite

AI Regio