Getting-to-Know voor commercieel eindverantwoordelijken

De commercieel eindverantwoordelijken van de leden van Brainport Industries vormen sinds kort een speciale community. Het doel is kennisdeling. 

Vanuit de leden van Brainport Industries vormen de volgende personen de stuurgroep van deze community:

  • Rick Valkenburg, Commercial Manager Semicon & High Tech, VHE Industrial Automation B.V.
  • Robert Jansen, Business Manager, KMWE Group B.V.
  • Willem Verhoef, adviseur directie, management, marketing en commercie van MKB-bedrijven en voorheen Commercieel Manager bij Contour Group B.V.
  • Jeroen Rondeel, Managing Director, Blue Engineering B.V.
  • Jolanda Leenhouts, Community en Project Manager, Brainport Industries

Vanuit deze community wordt driemaal per jaar een bedrijfsbezoek met thema georganiseerd voor de commercieel eindverantwoordelijken van de leden van Brainport Industries.

 

Na een tweetal pilot bijeenkomsten :

  • VHE Industrial Automation in Eindhoven met als thema 'de veranderende wereld van B2B sales' op 23 juni 2022
  • Bronkhorst High Tech in Ruurlo met als thema 'sales en marketing horen bij elkaar' op 16 februari 2023

Is deze groep van start gegaan:

  • Nedinsco in Venlo met als thema 'hoe om te gaan met complexe DMU’s' op 5 juli 2023
  • MTA in Helmond met als thema 'keuzes maken' op 26 juni 2024 
  • BKB Precision op 11 september 2024

contact voor meer informatie

Getting-to-Know voor commercieel eindverantwoordelijken