Samen makkelijker, sneller en betrouwbaar digitaal informatie uitwisselen in de keten

Met NxtGen Hightech wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de volgende generatie High Tech Equipment. Brainport Industries is betrokken bij de projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network, die specifiek gericht zijn op de High Tech maakindustrie, waar de regio zuidoost Brabant sterk in is. In dit artikel zoomen we verder in op het project Smart Supply Network.

Binnen het project Smart Supply Network gaan we aan de slag met het verdiepen en opschalen van het Smart Connected Supplier Network (SCSN). Matthijs Punter, senior onderzoeker bij TNO data ecosystems en betrokken bij het project: “Het Smart Connected Supplier Network is een al langer lopend initiatief vanuit Brainport Industries, waarbinnen maakbedrijven werken aan het digitaal uitwisselen van informatie in de toeleverketen, waardoor zij makkelijker, sneller en betrouwbaarder data kunnen delen.”

Afspraken over data-uitwisseling

“Wanneer jij niet weet welke informatie een klant of toeleverancier nodig heeft, levert dit veel inefficiënties op”, vervolgt Matthijs. “Zeker in een High Tech productieomgeving, waar veelal sprake is van een hoge complexiteit en lage volumes. Wanneer in een complexe machine één klein onderdeel mist, kan de hele machine de deur niet uit. Datadeling, bijvoorbeeld over het levermoment van onderdelen, is dan ook cruciaal en wordt alleen nog maar crucialer nu er meer verantwoordelijkheden bij toeleveranciers worden gelegd. Dit heeft voordelen, maar is met alle disrupties, materiaaltekorten en prijsstijgingen van producten ook ingewikkeld. Dit vraagstuk hebben we al een aantal jaren geleden geïdentificeerd. Om deze vraag te beantwoorden besloten we om met elkaar afspraken te gaan maken over de manier waarop klanten en toeleveranciers in de keten data uitwisselen. SCSN is de stichting die deze afsprakenset beheert.”  

Serviceproviders

De afspraken binnen SCSN betreffen het technisch regelen van het op elkaar aansluiten van systemen van klant en leverancier, zodat data gemakkelijk kan worden uitgewisseld. Dit leidt tot een tweede uitdaging: wanneer je steeds moet afspreken om via de standaard data uit te wisselen, is dit namelijk nog steeds best ingewikkeld. “Daarom hebben we hier serviceproviders tussen gezet”, vertelt Matthijs. “Als producerend bedrijf kies je één van de inmiddels veertien serviceproviders en sluit je een abonnement af. Vervolgens regelen zij jouw digitale communicatie. De serverproviders zijn verbonden door de standaarden die beheerd worden door de stichting SCSN. Deze manier van werken is heel succesvol. Er zijn inmiddels honderden bedrijven aangesloten. Maar, dit is nog steeds te weinig. Het is onze ambitie om dit nog een factor op te schalen. Bedrijven zijn dan ook van harte welkom om aan te sluiten.”

Verder uitbouwen

Op dit moment delen de aangesloten bedrijven met name data met betrekking tot purchase to pay: het bestellen, leveren en betalen van producten. Matthijs: “Hiermee behalen zij al een mooie winst, maar er is nog veel meer winst te behalen als we de functionaliteit van SCSN gaan uitbreiden. Daarmee gaan we de komende tijd aan de slag. We kijken hierbij naar de supply chain resiliency. We willen niet alleen de orders kunnen uitwisselen, maar ook informatie over de voorgang hiervan en eventuele verstoringen. Zo kunnen bedrijven hierop anticiperen. Ook kun je denken aan meer inzicht in beschikbare voorraad en capaciteiten van partners. Zo is bij spoedaanvragen snel inzicht in welke partner zou kunnen helpen. Tot slot wordt het digitaal productpaspoort steeds belangrijker. Hierin staat alle informatie over de hele levenscyclus van een product. Het uitwisselen hiervan is bijvoorbeeld belangrijk met het oog op de nieuwe verplichting om informatie over de CO2-uitstoot te delen. Iedereen in de keten krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Bedrijven willen klanten bijvoorbeeld de keuze geven uit staal met een lagere of hogere CO2-waarde. Een ontwikkeling als het digitaal productpaspoort kan alleen gaan vliegen als je dit ketenbreed aanpakt en op een gestandaardiseerde manier informatie gaat delen. Dan kun je straks niet alleen het ordernummer en de factuur in je ERP- of plansysteem terugvinden, maar bijvoorbeeld ook de CO2-boekhouding. Een forse ambitie, maar wel noodzakelijk!”

Aan de slag

Nu SCSN met het NxtGen High Tech project Smart Supply Network een flinke impuls heeft gekregen, worden er op meerdere vlakken stappen gezet. “Ten eerste blijven we druk bezig met het laten groeien van SCSN”, stelt Matthijs. “Bedrijven kunnen hier op dit moment al mee starten. Met SCSN creëren we een digitale snelweg waarover nu al informatie over orders en facturen wordt uitgewisseld, maar in de toekomst nog veel meer informatie over andere zaken. Daar wil je als bedrijf onderdeel van uitmaken! Ten tweede vormen we rondom een aantal thema’s groepen waarin we met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld standaarden en normen op dit gebied. Hoe kunnen we zaken het best vastleggen? Ten derde houden we ons bezig met databescherming. De gevoeligheid van data op dit onderwerp is namelijk groot. Vaak gaat het om concurrentiegevoelige informatie, die je niet zomaar met iedereen wil uitwisselen. Daarom moeten we heel zorgvuldig nadenken over de vraag hoe we omgaan met datasoevereiniteit. Hoe zorgen we dat data echt vertrouwd blijft, dat de dataproducent echt controle heeft over wat hiermee gebeurt en dat deze niet zomaar ergens op de Cloud staat? Tegelijkertijd wil je wél de grootschaligheid hebben. Niet alleen om bedrijven in de longtail te betrekken, maar ook om te zorgen voor een afsprakenset waar men zelfs buiten over de Nederlandse grens mee aan de slag kan. Veel bedrijven opereren tenslotte ook in het buitenland. Hier zit een stuk technologische doorontwikkeling, die wij als TNO op ons nemen.”

Wil je meer weten over dit project of heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Frits Hoeve. Dit project wordt ook gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant om onboarding van longtailbedrijven te faciliteren. Ook voor meer informatie over deze steun kun je contact met ons opnemen. Bekijk ook de andere artikelen over NxtGen High Tech en het project Autonomous Factory.

Samen makkelijker, sneller en betrouwbaar digitaal informatie uitwisselen in de keten