Your High Tech Open Supply Network

Circulaire Maakindustrie

 

sustainable-factories-origineel.png      smart-industry-wiel.png

Brainport Industries heeft de ambitie om de front runner te zijn van Smart Industry in Nederland. We hebben daarom op alle 8 transformaties van het Smart Industry wiel projecten en activiteiten lopen. Vanuit 'Sustainable Factory' worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Inspiratiebijeenkomsten waarin we onze lidbedrijven informeren en inspireren over de (aspecten van) duurzaamheid en circulair ondernemen
  • CIRCO track: een driedaagse workshop waarin bedrijven zowel een concrete business case als een lange termijn visie ontwikkelen
  • Ketenaanpak met OEM's
  • Kennisdelingsbijeenkomsten op specifieke aspecten van de supply chain voor high tech bedrijven

Deze activiteiten zijn exclusief voor leden van Brainport Industries, maar we werken als partner van de Smart Industry Hub Zuid-Nederland samen met de partners Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM, Brainport Industries, Brainport Development, REWIN, Midpoint, Metaalunie, FME en we worden ondersteund door het uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Brabant met 'de Circulaire Maakindustrie Brabant' die onderdeel is van het Actieplan Circulaire Maakindustrie van de provincie Noord-Brabant 2021-2023.

Op donderdag 29 april werd er weer een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.  Flyer met meer info en programma. 
Aan de eerste CIRCO Track hebben meerdere leden van Brainport Industries deelgenomen en zij waren enthousiast over de gebruikte methode en het programma. De tweede CIRCO Track staat gepland voor 26 mei, 14 en 23 juni 2021. Aanmelding via mhuisintveld@bom.nl

Voor meer informatie en deelname aan activiteiten kunt u contact opnemen met Jolanda Leenhouts

 Menukaart Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

 

Vraag bedrijf  Bij wie moet je zijn  Methode / wat krijg je  Tijd  Kosten 
Hoe moet ik beginnen?  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  Individueel gesprek, verslag met plan van aanpak  ½ dag, 1-# personen 

Ik wil breed inzicht krijgen wat kan 

BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  Circo Workshop met 40-50 bedrijven; wat kan je doen  ¼ dag, 1-2 personen /

Ik wil mezelf inlezen en inspiratie opdoen 

RVO, Circulaire Maakindustrie  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/kennisplein-grondstoffen  Maximaal 1 uur 
Ik wil breed inzicht krijgen wat kan, vervolg met concreet je eigen product aan de gang  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden Circo NL  Circo Track met max 10 bedrijven, met je eigen product aan de gang, 3 dagen  3 dagen, 2 personen  €5.000 
Ik wil breed inzicht krijgen en sparren met andere bedrijven in de keten  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden, Je lokale RABO bank, KPMG  Circulair in 1 dag event, met circa 20 bedrijven. Je eigen actieplan opzetten. Na deze dag hebben de deelnemers: •inzicht in welke circulaire kansen bestaan binnen hun sector •inzicht in welke circulaire kansen specifiek passen bij hun bedrijf •kennisgemaakt met andere maakbedrijven in de regio die ook circulair willen ondernemen •een start gemaakt voor een ketensamenwerking op het gebied van circulariteit   1 dag, 2 personen  €1.000 
Ik wil graag een circulair business model ontwikkelen door een traject te doorlopen  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden, je lokale RABO bank, KPMG, MVO Nederland  CE Challenge, met circa 20 bedrijven. Praktisch toepassen circulair in je bedrijf. Start met een op maat gemaakte bedrijfsscan via bedrijfsbezoek. Van idee naar actieplan in 4 stappen (natural steps en business model canvas). Inclusief storytelling en eigen filmpje   10 maanden  €5.500 bijdrage door bedrijf zelf 
Ik wil concreet aan de gang in mijn bedrijf met hulp  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  de inzet van een expert, het gebruik van materialen, en de inspanningen van bedrijf/bedrijven in kwestie (a €50,- per uur)  # maanden - 1 jaar  Max. €10.000. 50% vergoed via SI Hub implementatie voucher 
Ik heb een idee voor circulair product, proces, materiaal en ik wil hulp  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  Gesprek, verslag; teamvorming door BOM/SI-lid, projectplan    Pm; subsidie via SI Hub Zuid voucher of programma is aanwezig/in ontwikkeling 
Ik wil globaal een idee krijgen hoe ik mijn idee kan financieren  Versnellingshuis, eventueel gevolgd door een gesprek bij BOM  Financieringstool, https://financiering.versnellingshuisce.nl/     Gratis 
Ik wil met andere bedrijven mijn afval reduceren  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  BOM/SI-leden zetten werkgroep afvalreductie op, bijv. met steun fieldlab Campione  ½ jaar/1-2 personen, met 5-15 bedrijven en experts  €1.000 
Ik wil met andere bedrijven meer inzicht in circulair ontwerpen  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  BOM/SI-leden zetten werkgroep circulair ontwerpen op met GBO, van Berlo, SettelsSavenije  ½ jaar/1-2 personen, met 5-15 bedrijven en experts  €1.000 
Ik wil met andere bedrijven meer inzicht in circulair engineeren  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  BOM/SI-leden zetten werkgroep circulair engineeren op met TSG, SettelsSavenije  ½ jaar/1-2 personen, met 5-15 bedrijven en experts  €1.000 
Ik wil mezelf testen en verdiepen in hoe ik omga met materialen  RVO, FME, Metaalunie circulaire maakindustrie  Online tool om zelf mee aan de slag te gaan: Grondstoffenscanner RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/kennisplein-grondstoffen/grondstoffenscanner   ???  Gratis, vraag eventueel advies bij jouw branche (Metaalunie of FME) 
Ik wil mijn Circulaire footprint bepalen  BOM, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  Expert voert in 1 dag alla CO2 footprint een scan uit en rapporteert met plaatjes en plan  1 dag  Max. €10.000. 50% vergoed via SI Hub Zuid voucher 
Ik wil met andere bedrijven mijn reststromen verwaarden  REWIN, SI Hub Zuid – duurzame fabriek leden  Symbiose4Growth Scan via tool, Workshop matchen van bedrijven, uitwerken industriële symbiose case 2 of meer bedrijven met ondersteuning door projectconsultant   # maanden - jaar 
Ik wil met onderwijs werken aan een circulair businessmodel. Hoe implementeer je businessmodellen die het circulaire denken en de energietransitie ondersteunen?  Fontys Expertisecentum voor Circulaire transitie  Circulaire Business Modellen: Lector, docenten of stagiair helpen 1 bedrijf of meer bedrijven tegelijk samen in een kennistraject om de theoretische kennis die er is op het gebied van circulair ondernemen om te zetten naar de praktijk van de MKB-ondernemer. In het project wordt de verbinding gezocht tussen de technische-, business-, en marketingkant van de (circulaire) onderneming.  # maanden tot 1 jaar  0 - €10.000 
Sluit