Your High Tech Open Supply Network

Circulaire Maakindustrie

 

Vanwege de toenemende interesse van leden van Brainport Industries voor (aspecten van) duurzaamheid, hebben we dit onderwerp als thema tijdens de besloten ledenbijeenkomst op 28 november 2019 met elkaar besproken onder leiding van TSG en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

 

Op 9 januari 2020 hebben we met een aantal partijen deze bijeenkomst geevalueerd en het vervolg besproken. Eén van de conclusies was dat het kennisniveau over dit onderwerp bij de bedrijven heel erg uiteenloopt. We gaan daarom in het najaar opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren voor bedrijven die hier graag meer over willen weten. Een aantal bedrijven hebben dit onderwerp al gezamenlijk of individueel opgepakt.

 

Om aan bedrijven te laten zien dat investeren in duurzaamheid economische kansen biedt, hebben we met de partners van Smart Industry Hub ZuidNL op 23 juni 2020 een drukbezocht Webinar georganiseerd 'Commerciele kansen voor de Circulaire Maakindustrie'.

Vervolgstappen voor bedrijven om zelf aan de slag te gaan:

  • gezamenlijke en individuele projecten
  • Circo workshop van 1,5 uur
  • Circo track - intensief programma van 3 dagen

Circo workshop 3 november 15:00 - 17:00 uur
Op dinsdag 3 november a.s. organiseert Smart Industry Hub Zuid-Nederland een circo workshop. Voor vragen en aanmelding neemt u contact op met Marieke Huis in 't Veld.

Voor interesse in deelname aan één van de vervolgstappen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Leenhouts.

 

Sluit