Subsidieregeling KIA CE opent op 7 mei 2024

Vanaf 7 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen.

Met een budget van 2,5 miljoen euro richt de vierde tender van de subsidieregeling zich specifiek op de ontwikkeling binnen de maakindustrie en consumptiegoederen. Deze financiële steun is beschikbaar van 7 mei tot 15 augustus 2024 en omvat diverse aspecten, zoals technologisch onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten, processen en onderzoek naar consumentengedrag en bedrijfs- of verdienmodellen.

Op 16 mei 2024 is er een informatiebijeenkomst. Lees meer...

Subsidieregeling KIA CE opent op 7 mei 2024