EUHUBS4DATA

De Europese federatie van datagestuurde innovatiehubs wil zich consolideren als de Europese referentie voor datagestuurde innovatie en experimenten, de samenwerking tussen datagestuurde initiatieven in Europa bevorderen, oplossingen bundelen in een wereldwijde gemeenschappelijke catalogus van datadiensten en gegevens grensoverschrijdend en sectoroverschrijdend delen.

De federatie, die als referentie moet dienen voor de oprichting van de gemeenschappelijke Europese dataruimten, bestaat aanvankelijk uit 12 Digital Innovation Hubs, die 10 landen en 12 verschillende regio's bestrijken, en is van plan de geografische dekking te vergroten door in de komende maanden andere relevante initiatieven op te nemen.

EUHUBS4DATA