Your High Tech Open Supply Network
Subsidie beschikbaar voor digitaliseren supply chain MKB’ers (tweede ronde)

Subsidie beschikbaar voor digitaliseren supply chain MKB’ers (tweede ronde)

In het Europese MARKET 4.0 project wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen producenten en leveranciers. In deze omgeving wordt een marktplaats ingericht waarmee maakbedrijven sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer transparantie in de supply chain kunnen realiseren. Deze marktplaats is gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende Internationale Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. De focus ligt op 3 gebieden: metaalbewerking, plastic- en composieten en high-tech equipment waarbij in Nederland met name wordt gefocust op de high-tech toeleveranciersketen.

Vanuit dit project is subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven die willen aansluiten. In het voorjaar hebben we met een aantal van u reeds contact gehad tijdens de eerste open call ronde. Dit heeft ertoe geleid dat er voor het high-tech domein 4 voorstellen zijn goedgekeurd. Er is nu een tweede open call ronde opengesteld, waarbij bedrijven tot 28 januari 2021 een case in kunnen sturen om kans te maken op €50.000 tot €250.000 euro Europese subsidie. Ook niet gehonoreerde plannen uit de eerste ronde kunnen opnieuw ingediend worden. Een aantal van de deelnemers uit de eerste ronde zijn hiervoor reeds individueel benaderd.

De volgende soorten projecten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Type A: Een groep (MKB-)maakbedrijven en IT service providers die digitaal willen samenwerken. Voor dit type is 100k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 2 bedrijven bestaan. Een voorbeeldcases is een maakbedrijf met twee leveranciers die samen met een IT service provider digitaal ordergegevens willen uitwisselen via de SCSN-standaard.
  • Type B: Een IT solution provider wil een bestaande service integreren met het SCSN netwerk. Voor dit type is 50k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 1 bedrijf bestaan. Een voorbeeldcases is de integratie van een bestaande B2B-marktplaats met SCSN.
  • Type C: Een brancheorganisatie wil een integrale aanpak om haar leden digitaal te laten samenwerken. Voor dit type is 250k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 3 bedrijven bestaan. Een voorbeeldcasus is een brancheorganisatie die samen met twee IT service providers en drie maakbedrijven een digitale samenwerking willen opzetten met het doel om dit hierna breder uit te rollen naar de gehele branche.

Voor alle projecttypes geldt dat meer deelnemers dan het strikte minimum aan te raden is. Verder heeft uw case meer kans van slagen door minimaal een internationale partner en MKB partners in het voorstel te betrekken. Voor meer informatie zie de MARKET4.0 website of neem contact op met Mike de Roode of Matthijs Punter.

Op donderdag 16 december wordt van 11:00 tot 12:00 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het subsidieprogramma verder wordt toegelicht. Hier is tevens ruime mogelijkheid om vragen te stellen.
Klik hier voor deelname aan deze bijeenkomst. U ontvangt een bevestiging met deelname link.

Sluit