Your High Tech Open Supply Network

Ketensamenwerking

 
Goede samenwerking tussen OEMs, system integrators en parts suppliers bevordert de innovatiekracht en versterkt de concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken. Maar de praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat en dat toeleverende bedrijven regelmatig worstelen met de samenwerking met opdrachtgevers en service partners en dan met name op het gebied van productontwikkeling en life cycle management.

Ook vanuit de ontwikkeling van de strategische roadmap hightech toelevernetwerk werd dit onderwerp herkend en als een van de hoofdthema’s benoemd.

Samen met Fontys en Wim Steenbergen zijn eerder dit jaar in een aantal bijeenkomsten met leden van Brainport Industries de behoeftes opgehaald over hoe we in een gezamenlijk proces de ketensamenwerking naar een hoger plan kunnen tillen. Op 22 november jl. is het plan van aanpak besproken met de geïnteresseerde bedrijven. Zij hebben tot 20 december 2022 de tijd om zich aan te melden zodat we na de jaarwisseling aan de slag kunnen gaan.

Hoe ziet het programma eruit:
Een groep van circa 5 bedrijven committeert zich aan een programma om ketensamenwerking gezamenlijk naar een hoger plan te brengen. Bij meer deelnemende bedrijven wordt er een tweede groep opgestart. Het programma omvat de volgende elementen

  • Tweedaagse cursus van Wim Steenbergen (kosten: € 500; 2e deelnemer gratis en betaald uit MRE-project)
  • Bedrijven maken eigen verbeterplan o.b.v. cursus en quick scan
  • Optioneel: Inzet van Fontys student bij deelopdrachten
  • Optioneel: Betrekken van ketenpartner bij verbeterproject
  • Optioneel: inzet Wim Steenbergen bij specifieke onderwerpen
  • Bedrijven komen ‘regelmatig’ bij elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren

Heeft u interesse om zich hierbij aan te sluiten en/of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jolanda Leenhouts.

 

Over ketensamenwerking in de maakindustrie is een artikel verschenen met een van de deelnemers, de firma Actemium. Link naar het artikel en Link naar het artikel

 

Sluit