Your High Tech Open Supply Network

Outsourcing Development and Life-Cycle Management

 

Vanuit zijn expertise en ervaringen met ondernemend samenwerken, heeft Wim Steenbergen in 2017 besloten een boek te schrijven. Op 2 juni 2017 werd zijn boek  'Outsourcing Development and Life Cycle Management' gepresenteerd. Vertegenwoordigers van high tech toeleveranciers en OEM-ers waren aanwezig in 'De Ontdekfabriek' in Eindhoven waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans Duisters van Sioux en Marc Hendrikse van NTS.
Alle leden van Brainport Industries hebben een exemplaar van dit boek ontvangen.

Hardback_wimsteenbergen_groot-768x768.png

De reacties tijdens en na de boeklancering waren erg positief, zowel wat betreft de relevantie van het onderwerp als wat betreft de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek. Kortom, het boek lijkt een prima vertrekpunt om de kennis over dit complexe onderwerp verder te verspreiden en te ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze reacties op het verschijnen van het boek heeft de auteur een tweedaagse workshop ontwikkeld. Deze workshop is in november 2017 voor de eerste keer gehouden en zeer succesvol verlopen. Intussen hebben er zes workshops plaatsgevonden. De deelnemers hebben de workshops gewaardeerd met een gemiddelde score van 8.6!

Reacties van deelnemers:
- "Alle disciplines in onze organisatie die betrokken zijn bij outsourcing moeten aan deze workshop meedoen" - Global Account Manager
- "Van strategische afwegingen tot een praktische toolbox voor het succesvol uitbesteden van ontwikkeling" - Manager Projects
- "Goed gestructureerd, goede balans tussen theorie en praktijk. Alle belangrijke zaken worden behandeld. Discussie over governance model was erg belangrijk" - Director Development & Engineering
- "Ik ga deze workshop aanbevelen aan mijn collega’s" - System Architect
- “Dit is een prachtige workshop om toeleverancier en OEM dichterbij elkaar te brengen en samen doelstellingen en plannen te formuleren. In mijn overtuiging heeft de workshop dan maximale waarde voor beide partijen” - Sales Manager.

Voor informatie over het workshop programma klik op deze link: Programma Workshop Outsourcing Development & Life-Cycle Management.

Heeft u interesse in deelname aan een tweedaagse workshop, dan kunt u contact opnemen met Wim Steenbergen. 

Ketensamenwerking – ook uitbesteden van productie is een uitdaging
De laatste twee jaar hebben we vooral veel aandacht besteed aan het uitbesteden van ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het uitbesteden van productie ook niet altijd triviaal is. Daarom is er een eendaagse workshop ontwikkeld. 

De leerdoelen zijn:

  1. Inzicht in de belangrijke elementen van een succesvolle uitbesteding, onder meer de rol van de design owner, het belang van early supplier involvement en total-cost-of-ownership.
  2. Inzicht in de uitdagingen en oplossingen voor het succesvol implementeren van de samenwerking tussen OEM en leverancier.

Deze onderwerpen worden aan de hand van cases uit de eigen praktijk behandeld, met als resultaat een plan van aanpak voor de eigen organisatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met John Blankendaal of met Wim Steenbergen.

Sluit