Your High Tech Open Supply Network

RAAK MKB projecten

Wat is een RAAK MKB project

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Bij Brainport Industries lopen momenteel de volgende RAAK MKB projecten c.q. zijn in aanvraag:
- RAAK MKB Close encounters with cobots
- RAAK MBK Failing gracefully (in aanvraag)

 

 

RAAK MKB Close encounters with cobots

Dit toegepast onderzoeksproject onderzoekt de interactie tussen mensen en robots. Deze moet erop gericht zijn dat interactie op een natuurlijke en ondersteunende manier gaat plaatsvinden. Robots en mensen moeten elkaar leren begrijpen. Samenwerkende partijen zijn o.a. Fontys HRM en Fontys Toegepaste Psychologie, MTA, Smart Robotics, Festo, Vince Robots, Fontys Engineeringen en Fontys ICT. Contactpersoon vanuit Fontys is Marijke Bergman

 

RAAK MKB Smartness

Dit onderzoeksproject gaat over het vergaren van kennis om robotsystemen veilig te laten functioneren met componenten die niet als veilig gecertificeerd zijn. Hierin gaan we onderzoeken of een aanpak met gebruikmaking van redundante sensoren kan werken. Een van de onderzoeksvragen is hoe je dit onderwerp procesmatig moet aanpakken. Dit project is in aanvraag en de verwachting is dat dit medio 2019 zal gaan starten. In dit project werken bedrijven als unit040, smart robotics, Pilz en Lely samen met Hogeschool Saxion, Fontys Paramedisch en Fontys Toegepaste Psychologie.RAAK MKB Failing gracefully

Dit is een samenwerkingsproject via Hogeschool Utrecht. System engineering: de aanpak die nodig is om steeds complexere systemen en samenstellingen op een systematische wijze te ontwerpen. In dit project werken Saxion en Fontys samen met o.a. Demcon. Dit project is nog in behandeling bij de aanvraagcommissie.

 

Voor alle projecten geldt dat bij interesse bedrijven van harte worden uitgenodigd om contact op te nemen voor een nadere kennismaking en te bespreken of deelname mogelijk is.

 

 

 

Sluit