Your High Tech Open Supply Network

Brainport Industries College

Opleidingen zoals ROC’s kunnen niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de aanwas van nieuwe arbeidskrachten voor de maakindustrie. Immers, leerlingen kunnen niet op het hoogste niveau opgeleid worden zonder contact met de technologiebedrijven in de regio, die dagelijks inspelen op de veranderende markt en de daarvoor benodigde machines en technische ontwikkelingen. Door leerlingen de mogelijkheid te bieden stage te lopen en door leer-werk trajecten te starten bij de maakbedrijven, waarbij zij overdag op ‘top’machines ervaring opdoen, dragen maakbedrijven bij aan een gestage aanwas van vaardige vakmensen. Bovendien ondersteunen de bedrijven vakopleidingen op topniveau door deze te ondersteunen in de investeringen in topmachines en het op peil houden van het niveau van de leraren.

De activiteiten zijn ondergebracht in een aparte entiteit 'Brainport Industries College' genaamd. Bezoek de website voor meer informatie.

Sluit