Your High Tech Open Supply Network

Mens

Het programmaonderdeel 'Mens' betreft alle projecten van Brainport Industries die gerelateerd zijn aan samenwerkingen in de keten en de ruime beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel. ​Brainport Industries heeft grote behoefte aan voldoende beschikbaarheid van goed technisch opgeleid personeel. Om het innovatievermogen in de Brainport regio te behouden en de internationale competitiviteit te waarborgen, is niet alleen kennis maar vooral know how voor technologie maakbedrijven van groot belang.

Brainport Industries werkt nauw samen met onderwijsinstellingen op technische gebied op diverse niveaus:

  • MBO-niveau: Brainport Industries College;
  • HBO-niveau: convenant met de het Center of Expertise van de Fontys in Eindhoven en samenwerkingen in projecten met o.a. Avans in Tilburg en 's-Hertogenbosch;
  • Universitair-niveau: samenwerking met het High Tech Systems Center van de Technische Universiteit in Eindhoven en samenwerking in projecten met de 3 technische universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven.

Regelmatig vindt er overleg plaats en worden er bijeenkomsten georganiseerd om de behoeftes vanuit het bedrijfsleven op het gebied van professionalisering af te stemmen met het onderwijs.

Daarnaast is Brainport Industries aandeelhouder in het Teclab en bestaan er warme relaties met de Leidse Instrumentmakers School.

Techniekpromotie

De instroom van leerlingen en studenten voor technische opleidingen begint met kinderen enthousiast te maken voor techniek. Daarom is Brainport Industries betrokken bij een aantal initiatieven op dit gebied, zoals:

Sluit