Your High Tech Open Supply Network

Conflict Minerals

Bedrijven die genoteerd staan aan de Amerikaanse beurs zijn verplicht om aan te tonen waar de zogenaamde 3TG mineralen (Tin, Tungsten, Tantaan en Goud) die in hun producten verwerkt zijn, vandaan komen. De verantwoordelijkheid voor het aantonen van de herkomst van de mineralen wordt neergelegd in de supply chain omdat zij de onderdelen daadwerkelijk toeleveren. Voor deze leveranciers betekent dit veel extra werk. Zij dienen een certificaat op te vragen van de herkomst van deze mineralen. Een certificaat heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar.

OEM-bedrijven ASML, Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI) en Philips hebben elkaar opgezocht om te komen tot een éénduidige aanpak voor alle partijen. Inmiddels zijn ook Den Haag en Brussel hierbij betrokken. In maart 2015 is er een bijeenkomst geweest waarin FEI, ASML en Philips hebben uitgelegd wat de regelgeving precies inhoudt en is een voorstel gedaan voor een gezamenlijke aanpak. Deze aanpak wordt tot op heden gecontinueerd.

De toeleveranciers worden via de OEM's geïnformeerd over de ontwikkelingen, maar leden van Brainport Industries die hiermee te maken hebben, kunnen zich ook bij ons melden zodat wij hen op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. 

De OEM's hebben een informatie toolkit gemaakt, waaronder deze presentatie die de toeleveranciers ondersteunt in het certificatieproces.

 

Sluit