Your High Tech Open Supply Network

Werksessie Sustainability


Op 14 juni 2022 vond de werksessie Sustainability plaats met leden van Brainport Industries en inhoudelijke ondersteuning vanuit Fontys. Hieronder vindt u de agenda en via de links in de onderwerpen kunt u de bijlages bekijken.

Agenda:

13:30 - 14:00 uur   -   Inloop en ontvangst
14:00 - 14:10 uur   -    Welkom en inleiding door John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries
14:10 - 14:40 uur   -    keynote 'Duurzaamheid in de supply chain' door Marco van Baren, Head Operational Excellence, Supplier Development and Sustainability Philips
14:40 - 14:50 uur   - Inleiding Sustainability door Jifke Sol, Lector Circulaire Transities, Fontys FECT
14:50 - 15:10 uur   - Uitkomsten Survey en overzicht beschikbare tools door Fons Claessen, Programma Manager CoE Circulaire Transities, Fontys FECT
15:10 - 15:30 uur   - Inspiratie sessie 'Hergebruik: mag het een krasje hebben?' door Alexander Peters, Process & Quality Engineer, IPS Technology
15:30 - 15:45 uur   - Pauze
15:45 - 15:55 uur   - Inleiding workshopsessies

15:55 - 17:10 uur

  -

Workshop sessies in 2 rondes:
1. CO2 en energie
2. Materialen
3. Waardecreatie
4. Samenwerken in de keten

17:10  - 17:30 uur   - Wrap-up workshop sessies en Mentimeter
17:30 - 18:00 uur   - Informeel samenzijn en netwerkborrel

 Met de Taskforce evalueren we deze bijeenkomst en gaan we verder met het ondersteunen van onze lidbedrijven op dit onderwerp.

 

Sluit