Your High Tech Open Supply Network

GAIA-X

 

Gaia-x-logo.gif

GAIA-X is een initiatief van de Duitse en Franse regeringen om een veilige en ook transparante Europese clouddienst te creëren. Die moet tegenwicht bieden aan het nu overwegend Amerikaanse aanbod. Onder de paraplu van dit initiatief wordt er gewerkt aan verschillende plannen om deze dienst verder te concretiseren.

Gaia-X is bedoeld om cloud en edge diensten van Europese aanbieders te verenigen in data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën. Met als doel het behoud van soevereiniteit over data voor de EU, zijn lidstaten, overheden, bedrijven en burgers. Organisaties die deelnemen aan Gaia-X moeten deze regels en normen naleven en leveren diensten op basis van technologieën die door alle deelnemers van Gaia-X worden onderschreven. Concreet betekent dit dat dienstenleveranciers mogelijk bepaalde garanties zullen (moeten) geven over dataprivacy, lokalisering, het wel of niet toepassen van bepaalde technologieën voor specifieke doeleinden etc.

Daarbij werkt het Smart Industry-platform, samen met TNO en Brainport Industries, aan de Nederlandse GAIA-X-Hub, die op BIC moet gaan landen. Deze hub stelt de gebruikers in de gelegenheid om op een veilige en snelle manier online samen te werken en informatie uit te wisselen met hun ketenpartners en klanten. De hub op BIC gaat als gebruikerscase dienen om industriële bedrijven te tonen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het werken binnen zo’n beveiligde omgeving die gebruikmaakt van een data-infrastructuur aangeboden door uitsluitend Europese partijen. Voor de data-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN).

LANCERING NEDERLANDSE GAIA-X HUB
Op dinsdag 29 juni 2021 is deze Nederlandse GAIA-X Hub officieel gelanceerd tijdens een digitale bijeenkomst.

BELANG HUB BREED ERKEND
Verschillende coalities actief op het gebied van digitalisering ondersteunen al doel en opzet van de Nederlandse Gaia-X Hub. Dit zijn de Data Sharing Coalition (DSC), Online Trust Coalition (OTC), Brainport Industries, Cloud Infra Structure Coalition (CiC), de Dutch Data Center Association (DDA), Dutch Cloud Community (DCC), de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en NEN.

Nederlandse Gaia-X leden waaronder TNO, Philips, SURF en Brainport Industries nemen de lead rond zorg, onderwijs en Smart Industry. “Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven en het is cruciaal om hier actief in deel te nemen om op te schalen in een veiligere en efficiëntere data-omgeving”, zegt Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer bij Philips en vice-voorzitter in de Gaia-X Board of Directors.

Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft aan deze Europese ontwikkelingen belangrijk te vinden: “Nederland heeft een sterke digitale infrastructuur en uitstekende nationale initiatieven op het gebied van data en cloud. De Gaia-X hub biedt een uitstekende kans om dit samen te brengen. Data is echter niet gebonden aan grenzen, Europese samenwerking is essentieel. Ook op dat vlak zetten we vandaag een belangrijke stap voorwaarts”, aldus Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie.

De samenwerkende partijen in de Nederlandse Gaia-X Hub doen een oproep aan de verschillende industriepartijen, publieke organisaties en kennisinstellingen om zich aan te sluiten en samen te werken aan een toekomstige data-infrastructuur op basis van Europese waarden voor Nederland en proactief samen te werken met partijen elders in Europa.

 

Hoe kunt u meedoen met het Europese GAIA-X project?  Lees meer... (engelstalig)

 

Sluit