Your High Tech Open Supply Network

Markt

Het programma onderdeel 'Markt' betreft alle projecten die te maken hebben met marktontwikkelingen, veranderende marktbehoeften en profilering van Brainport Industries.

 

Duitsland

Regelmatig checken wij de behoeftes van onze leden en daaruit blijkt dat Duitsland nog steeds het meest belangrijke exportland is. Veel leden nemen deel aan de werkgroep 'Zakendoen met Duitsland'. In deze werkgroep hebben we besloten om een tweesporenbeleid te voeren: enerzijds nemen we met leden deel aan interessante Duitse beurzen zoals de Hannover Messe en de MedtecLIVE. Anderzijds vormen we coalties van leden om een specifiek onderwerp verder uit te diepen. Zo hebben we met 12 leden deelgenomen aan een 'Partners in International Business' project waarin we gedurende 3 jaar met ondersteuning van de RVO en de NBSO de kansen op het gebied van medische technologie in Zuid-Duitsland hebben onderzocht. Na afloop van dit project hebben we besloten om dit initiatief voort te zetten onder de naam 'Medizintechnik NL powered by Brainport Industries' om zo de reeds opgebouwde naamsbekendheid verder te verstevigen en uit te bouwen.

 

China

Maar ook China blijkt interessant te zijn voor leden. Samen met partners de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, High Tech NL en Sioux wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar het opzetten van technologie centrum in Suzhou.

Sluit