Your High Tech Open Supply Network

CTO Club voor Toeleveranciers

CTO-club-toeleverancierd-Logo-klein.jpg

In samenwerking met Brainport Industries is The House of Technology gestart met de CTO-club voor toeleveranciers. De CTO-club is bedoeld voor technisch eindverantwoordelijken werkzaam voor technologiebedrijven. Binnen de CTO-club kunnen zij ervaringen delen en van elkaar leren. De onderwerpen hebben te maken met de organisatie en strategie van een bedrijf. Het is een bewuste keuze om bedrijven bij elkaar te brengen die zich in dezelfde positie bevinden in de waardeketen.

Vanuit The House of Technology organiseren Marty van de Ven en Jos Gunsing 6 bijeenkomsten per jaar. Elke bijeenkomst vindt plaats bij één van de deelnemers. Die brengt een vraag in waarover alle deelnemers hun eigen ervaring delen. 

Op 3 november 2016 vond de kick-off plaats bij Segula met een mooie opkomst.

Bijeenkomsten in 2017
In 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats bij Axxicon op 30 maart, de 2e keer kwam men samen bij MTA op 18 mei, op 22 juni was BKL Engineering uit Nuenen gastheer en was het thema 'Hoe omgaan met risico's in klant-leverancier-relatie'. Op 28 september was de groep te gast bij de firma FAES in Reusel met als thema 'van ETO naar CTO'. Tijdens de bijeenkomst op 7 december waren enkele klanten en OEM-ers aanwezig om verder van gedachten te wisselen over het omgaan met risico's in klant-leverancier-relatie. Wim Steenbergen heeft een boek geschreven over dit onderwerp en hij gaf als intro een presentatie over dit onderwerp. Daarna ontstond een levendige discussie die als aanzet zal fungeren voor toekomstige stappen om de samenwerking te verbeteren. 

Bijeenkomsten in 2018
Op 1 februari 2018 hebben vertegenwoordigers van ICT Group hun versie van de Dragons’ Den gepresenteerd waarmee zij ideeën doorlichten die potentie hebben om door te groeien naar een eigen product. Hierop zal nog een vervolg georganiseerd worden.
Op 15 maart stond het thema Management Informatie Display centraal bij de bijeenkomst die gehouden werd bij de firma ACE. Op de volgende bijeenkomst bij Sioux CCM op 15 juni werd dit thema verder uitgediept. Op 20 september was de groep te gast bij VHE Industrial Automation. De laatste bijeenkomst voor dit jaar vond plaats op donderdag 6 december bij Festo in Delft.

Bijeenkomsten in 2019
Op 24 januari kwam de groep bijeen bij de firma Mecal in Eindhoven. De deelnemers hebben hun ervaringen ingebracht over Smart Industry en over hoe je balans vindt tussen verschillende soorten projecten (enerzijds projecten voor klanten die strak gecontroleerd worden en anderzijds eigen ontwikkelprojecten  die een andere dynamiek hebben). Voor beide onderwerpen bleek behoefte aan meer verdieping. Tijdens de bijeenkomst op 18 april die gehouden werd op de Brainport Industries Campus stond de verdieping van Smart Industry centraal. Voor het onderwerp “balans tussen verschillende projecten” werd een aparte workshop georganiseerd waarin een aantal cases van deelnemers besproken werden. Op 13 juni kwam de groep bij elkaar bij de firma Segula. Na de zomerstop werd de bijeenkomst georganiseerd op  19 september bij de firma Axxicon. Op 21 november ging het over hoe groei in goede banen te leiden met als gastheer Tegema. De laatste bijeenkomst van 2019 vond plaats bij de firma Tevel in Westervoort.

In 2020, 2021 en 2022 heeft corona ook ons getroffen: onze fysieke bijeenkomsten konden niet altijd meer doorgaan. Maar ook in deze situatie bleek het concept van ervaringen uitwisselen erg waardevol: iedereen was op zijn eigen manier aan het uitvinden hoe om te gaan met corona, en alle deelnemers hebben veel van elkaar kunnen leren door daarover online bij elkaar te komen.

Tussendoor waren er enkele gelegenheden om fysiek bij elkaar te komen, veilig op een openbare locatie. Dat had de grote voorkeur van alle deelnemers. En zo hebben we elkaar de afgelopen tijd toch meerdere malen fysiek kunnen ontmoeten.

Gelukkig konden dit voorjaar de maandelijkse bijeenkomsten weer fysiek plaatsvinden bij TBRM (maart) en Demcon (april).

We zullen de richtlijnen van het RIVM blijven volgen en de mogelijkheden die daarbij horen benutten om contact met elkaar te houden. 

 

De deelnemers hebben zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld tot een hechte groep. We blijven met elkaar in contact en we kijken er naar uit om elkaar ook in 2022 weer zoveel mogelijk fysiek te ontmoeten!

Behoort u tot de doelgroep en zou u zich willen aansluiten bij dit initiatief of wilt u meer informatie, neem dan contact op met John Blankendaal of Marty van de Ven.

Sluit