Your High Tech Open Supply Network

Disclaimer

  • Door deze website te gebruiken stemt u impliciet in met deze disclaimer.
  • De inhoud van deze website is door Brainport Industries met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter Brainport Industries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolkomenheden in de verschafte informatie. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een bericht te sturen: info@brainportindustries.nl.
  • Brainport Industries mag naar eigen inzicht de verschafte informatie wijzigen of verwijderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
  • Daar waar wordt verwezen naar bestanden of websites van derden aanvaardt Brainport Industries geen enkele verantwoordelijkeheid voor die inhoud.
  • U vrijwaart Brainport Industries en haar vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in de ruimste zin des woords.
  • Oneigenlijk of niet geautoriseerd gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Brainport Industries te worden verzocht.

 

Sluit