Your High Tech Open Supply Network

Ketensamenwerking

 
Met financiële ondersteuning vanuit Metropoolregio Eindhoven (MRE) voeren Brainport Industries en Fontys een project uit gericht op verbetering van productontwikkeling en life cycle management in high-tech toeleveringsketens. Zij worden hierbij ondersteund door Wim Steenbergen.

Goede samenwerking tussen OEMs, system integrators en parts suppliers bevordert de innovatiekracht en versterkt de concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken. Maar de praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat en dat toeleverende bedrijven regelmatig worstelen met de samenwerking met opdrachtgevers en service partners.

In verbeterprojecten bij maakbedrijven is inzicht verkregen in de praktijk van ketensamenwerking. Dit heeft onder andere geresulteerd in een online basisscan waarmee bedrijven een beeld verkrijgen van hun actuele positie als toeleverancier en verbeterpunten voor de toekomst.

Op 1 februari 2022 werd een workshop georganiseerd door Brainport Industries, Fontys en Wim Steenbergen over ketensamenwerking met als doel om kennis te delen over samenwerking in de keten en aan te haken bij actuele vragen van bedrijven. Van tevoren hadden de bedrijven de basis scan ingevuld. De deelnemers aan de workshop hebben aangegeven interesse te hebben in een verdieping over dit onderwerp én in een gezamenlijk proces om Ketensamenwerking naar een hoger plan te tillen.

Op 10 mei jl. hebben we in een verdiepingssessie de vervolgstappen met elkaar besproken om tot een programma te komen dat op 22 november 2022 met een kick-off gestart wordt. Deze datum is mede gekozen omdat er dan studenten beschikbaar zijn ter ondersteuning van bedrijven in dit programma. 

Juridische aspecten zijn een belangrijk onderdeel van succesvolle  ketensamenwerking. Fontys Technische Bedrijfskunde en de Juridische Hogeschool voeren in samenwerking met Brainport Industries onderzoek uit naar juridische aspecten van open innovatie en samenwerking in de keten. Bedrijven kunnen aangeven wanneer zij hun medewerking willen verlenen aan dit onderzoek. 

Over ketensamenwerking in de maakindustrie is een artikel verschenen met een van de deelnemers, de firma Actemium. Link naar het artikel en Link naar het artikel

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met John Blankendaal.

 

Sluit